Пререгистрация на фирма

В дейността и бързо променящите се бизнес условия, често се случва да се налагат вписвания на промени в дружествата, прехвърляне на дялове, продажба и др. Ние от Do Start максимално сме съкратили и оптимизирали процеса, така че да Ви коства минимални усилия, време и средства.

Do Start Ви предлага услуги при пререгистрация на Вашата фирма, а именно:

 •  Смяна на адреса – 95 лв.
 • Промени в дейността – 95 лв.
 •  Смяна на управител – 189 лв.
 •  Увеличение или намаление на капитала - 189 лв.
 •  Промяна в името на фирмата – 229 лв.
 •  Продажба на дружествени дялове – 259 лв.
 •  Преобразуване на юридическата форма на предприятие – от ЕООД на ООД или обратното - 289 лв.

/Цените включват държавна такса към Търговския регистър/

Процедура при вписване на промени във фирма:

 •  Свързвате се с нас
 • Ние Ви изготвяме документите и Ви ги изпращаме същия ден
 •  При някои промени е необходимо заверка от нотариус на определени документи, като например при продажбата на дружествени дялове или смяна на управител;
 •  Подписвате всички документи
 •  Изпращате ни ги
 •  До една седмица промените са вписани
Възползвайте се от услугите на Do Start и си спестете време, енергия и средства, които да инвестирате в своите идеи.

Работим когато и другите работят!

Свържете се с нас като изберете най-удобния за Вас начин.