Услуги

Effective Web Development Solutions

Регистрация на фирма

Регистрацията на Вашата фирма може да се извърши изцяло онлайн.

Ние ще организираме и оптимизираме процеса, ще изготвим всички необходими документи и ще ви дадем точни и ясни инструкции, какво е необходимо от Вас.

След подаване на документите в Търговския регистър, срокът за регистрация на фирмата е 3 /три/ работни дни.

Счетоводни услуги

Непрекъснатото сътрудничество и всекидневна комуникация с нашите партньори спомага създаването на комплексния счетоводен и финансов мениджмънт, от който се нуждае всяко предпиятие.

Всяко предпиятие има уникални нужди и потребности в счетоводния си и финансов ресурс. Затова е необходим правилен подход за управление на цялата счетоводна и финансова информация касаеща бизнеса Ви.

Пререгистрация на фирма

В дейността и бързо променящите се бизнес условия, често се случва да се налагат вписвания на промени в дружествата, прехвърляне на дялове, продажба и др.

Effective Web Development Solutions

Административни услуги

Всяка фирма, обработваща лични данни е задължена да се регистрира като Администратор на лични данни в КЗЛД, както и  при наличие на персонал, всяка фирма е задължена да осигури здравословни и безопасни условия на труд.