РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА

Всеки бизнес си има запазена марка. Ние от Do Start ще я регистрираме и направим официално вашата запазена марка.

Защитете запазения знак на Вашия бизнес от конкуренцията. Всяка марка е един своеобразен отличителен знак, отличаващ всеки бизнес и създаващ уникалност и разпознаваемост. Правото на собственост върху марка може да бъде придобито чрез регистрация на марката, считано от датата на подаване на заявката. Побързайте и защитете бизнеса си. По силата на закона правото върху марка е едно изключително право, дава правомощия на нейния притежател: 

R

да използва марката

R

да се разпорежда с марката

R

да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие

Регистрацията на марка действа за срок от десет години от датата на подаване на заявката, и може да се подновява на всеки десет години без ограничение колко пъти.

Екипът на Do Start разполага с дългогодишен практически и образователен опит в сферата на счетоводството и финансите. Услугите ни са съсредоточени към стартиращи предприятия и предприятия с вече развита дейност.

N

DO START. YOUR WAY TO START.

Регистрация на търговска марка в България

ЦЕНА: 360 лв.

Регистрация в Патентно Ведомство на Република България на търговски марки, марки за услуги и съвместни марки:

Държавни такси: 570 лв. , от които: 140 лв. за заявяване и експертиза на търговски марки, марки за услуги и съвместни марки до три класа. (за всеки следващ клас допълнително 30 лева); 40 лв. за публикация в официалния бюлетин на заявка; 300 лева за регистрация; 50 лв. за издаване на свидетелство за регистрация и 40 лева за публикация в официалния бюлетин на вече регистрирана марка;

Регистрация на търговска марка в България

ЦЕНА: 560 лв.

 

Регистрация в Патентно Ведомство на Република България на колективни и сертификатни марки:

Държавни такси 1060 лв., от които: 330 лв. за заявяване и експертиза на колективни и сертификатни марки до три класа. (за всеки следващ клас допълнително 80 лева); 40 лв. за публикация в официалния бюлетин на заявка; 600 лева за регистрация; 50 лв. за издаване на свидетелство за регистрация и 40 лева за публикация в официалния бюлетин на вече регистрирана марка;

Регистрация на Марки на общността в Европейския съюз

ЦЕНА: 560 лв.

Такси в евро, дължими към EUIPO:

  • подаване на заявка за марка на ЕС за един клас пред Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (EUIPO) – 850 евро
  • за два класа – 900 евро
  • за всеки следващ клас – 150 евро

Всеки бизнес си има запазена марка. Ние от Do Start ще я регистрираме и направим официално вашата запазена марка.

N

ПОСТОЯННА КОМУНИКАЦИЯ

N

КОНСУЛТИРАНЕ В ПРОЦЕС НА ДЕЙНОСТТА

N

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ДОБРЕ ИЗГРАДЕНИЯ СЧЕТОВОДЕН И ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ СПОМАГА ЗА ПО-ЛЕСНОТО ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ.

 

Цялостно решение за Вашето счетоводство

Екипът на Do Start е съставен от млади и амбициозни хора, мисията на които е да спестят време и енергия при задължителните административни процедури в началото на всеки стартиращ бизнес. Така най-скъпото нещо – времето си, може да уползотворите и да се отдадете изцяло на своите идеи, да следвате плана си и да постигнете по-бързо високо поставените си цели.

Тясно съсредоточени в бизнес услугите, Ние се стараем максимално да усъвършенстваме, организираме и много да оптимизираме всички бизнес процеси, защото времето е най-ценно за всеки.

%

ФОКУС

ДНИ В ГОДИНАТА

ОБЩА ЦЕЛ

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЧЕТОВОДСТВО ИМА ЕДИН БИЗНЕС, ТОЛКОВА ПО-БОГАТА Е ИСТОРИЯТА МУ! 

 

ЗАПОЧНИ СВОЯТ БИЗНЕС. СЕГА.

Вземете най-правилното решение и стартирайте бизнеса за който винаги сте мечтали!

Ние ще организираме процеса, така че да Ви коства минимални усилия. Съсредоточете се върху идеите си и оставете административната работа на нас.

Добре изградения счетоводен и финансов мениджмънт спомага за по-лесното постигане на високо поставените цели.

Всяко предприятие има уникални нужди и потребности в счетоводния си и финансов ресурс. Затова е необходим правилен подход за управление на цялата счетоводна и финансова информация касаеща бизнеса Ви.

Необходима е ясна, точна и навременна информация за настъпващи или настъпили законови промени, за финансовото Ви състояние, максимално обосновани прогнози, за да сте винаги информирани във взимането на правилните бизнес решения.

R

Развивайте своя бизнес с Do Start. Млад екип от професионалисти придават преимуществото на Вашия бизнес

R

Do Start създава сигурен и ефективен процес на работа в непрекъснато променящата се бизнес среда.

R

Високоефективни услуги целящи само едно – постигане на максимални резултати.

N

Започни своя бизнес сега!

N

Цялостно счетоводно и ТРЗ обслужване.

N

Без компромиси!

ИМАШ ВЪПРОС? ПОПИТАЙ НИ.

ЗАЯВИ УСЛУГА

Mоже да се възползвате от нашата форма за запитване и да получите конкретна оферта, като ни изпратите информация за Вашите изисквания, бюджет за счетоводство и кратко описание за дейността на Вашата фирма.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК   |    09:00 – 19:00 

 

Консултации по имейл или телефон извън работно време или в почивни дни.

при възможност отговаряме.

info@dostart.bg

+359 898 810 664

ж.к. Малинова долина, бул. Симеоновско шосе, блок 29, вх. В | София

СЧЕТОВОДСТВОТО Е СЪДИЯ НА МИНАЛОТО, НЕОБХОДИМ СПЪТНИК И РЪКОВОДИТЕЛ НА НАСТОЯЩЕТО И НАДЕЖДЕН КОНСУЛТАНТ В БЪДЕЩЕТО НА ВСЯКО ПРЕДПРИЯТИЕ!